Градът | 03 Април 2018, 12:27

Визия за София започва проучвания и набира експерти в седем позиции