Градът | 26 Януари 2018, 15:06

МРРБ предлага три варианта за промяна в обхвата на районите за планиране