Градът | 27 Октомври 2017, 14:14

"Форум ГРАДЪТ 2017"-Инж.Климент Иванов, "Станилов" ЕООД: Завършихме 60% от МС 10-III. Подземните води са на 6-9 м и напорът в дъното на станцията е много голям