Градът | 25 Октомври 2017, 15:57

Форум ГРАДЪТ 2017, панел 3: Градът е за хората, не само за автомобилите

Панел 3. Транспорт и мобилност. Транспортно-комуникационни предизвикателства и решения. Интелигентни решения за градска мобилност и инфраструктура. Зарядна инфраструктура. Актуални промени в нормативната уредба.