Градът | 03 Февруари 2017, 12:06

Разширението на Гробищния парк и промяната на ОУП обсъждат на 9 февруари в Добрич