Градът | 23 Януари 2017, 15:38

Арх. Петко Еврев: Независимо от одобрението на ОУП в кв. "Бедечка" ще се изградят 8 жилищни сгради