Градът | 20 Януари 2017, 11:54

Над 4,5 млн. лева по определен ред ще дава на общините МРРБ за изработване на общи устройствени планове