Градът | 19 Януари 2017, 16:43

Големите проекти в София като възможност, а не като заплаха