Градът | 11 Януари 2017, 11:55

Община Видин предвижда над 3,5 млн. лв. инвестиции в образователна, културна, социална инфраструктура и благоустрояване