Градът | 01 Декември 2016, 11:54

1 млрд. лв. от бюджета за 2017 г. ще гарантират изпълнение на подписаните договори за обновявяне на многофамилните жилищни сгради