Градът | 14 Ноември 2016, 13:07

Нов трансграничен проект създава подходяща туристическа инфраструктура на "Акве Калиде"