Градът | 11 Ноември 2016, 10:28

НКЖИ ще кандидаства за МСЕ с жп възел Пловдив и жп участък Волуяк – Драгоман. АПИ - със София - Калотина