Градът | 28 Октомври 2016, 18:00

Идеен проект за превръщане на бившето сержантско училище в бизнес център подготви Община В. Търново