Градът | 20 Октомври 2016, 13:58

До края на годината МРРБ ще прехвърли 189 млн. лева финансов ресурс към Фонда на фондовете по ОПРР 2014-2020