Градът | 14 Октомври 2016, 10:26

Публично обсъждане на заданието за архитектурен конкурс за Топлоцентралата на НДК