Градът | 06 Октомври 2016, 15:35

Инж. Лазар Лазаров, АПИ: Разчитаме на УАСГ за новите норми за проектиране на пътища

Откриха Деветата национална конференция по транспортна инфраструктура