Градът | 05 Октомври 2016, 12:53

Пречистването на отпадъчните води обсъдиха експерти на семинар на БАВ