Градът | 03 Октомври 2016, 08:26

Бургас: панелен ред

Дори минималните усилия се отплащат с по-добра градска среда, но на съответната цена