Градът | 19 Септември 2016, 15:49

Арх. Богдана Хасърджиева: Три паралелни биостъпала осигуряват 100% взаимозаменяемост и висока експлоатационна сигурност на ПСОВ Свиленград

Арх. Богдана Хасърджиева, управител на "Ен Ар Консулт" пред Сп. ГРАДЪТ, бр. 4, август-септември 2016