Градът | 14 Септември 2016, 13:19

За 5 години немската компания Ксела утроява производството на минерални топлоизолационни плочи в България