Градът | 13 Септември 2016, 16:14

Приложение на минералните топлоизолоационни плочи Multipor

Multipor е един от най-иновативните продукти сред калциево-силикатните изолационни материали.