Градът | 09 Септември 2016, 13:59

Южният бряг на река Марица в Пловдив - активна зона за рекреация, спорт и култура

Сп. ГРАДЪТ, бр. 4, август-септември 2016