Градът | 08 Септември 2016, 18:08

Международна конференция на тема "Урбанистична гъвкавост и устойчивост"(видео)

София, 12-14 септември 2016