Градът | 07 Септември 2016, 18:29

20-ти септември – нов срок за участие в Архитектурен конкурс "Тютюневият град на Пловдив"