Градът | 28 Юли 2016, 14:34

Обявиха поръчка за устройство на територията на Западен парк "Приста" и Лесопарк "Липник" в Русе