Градът | 01 Юли 2016, 10:34

Два проекта за 15 млн. лева внася в ОП "Региони в растеж" Община Пазарджик