Градът | 22 Юни 2016, 07:39

Облачна платформа Ekip SmartVision на ABB спестява с до 30% енергията в индустриалните сгради