Градът | 21 Юни 2016, 19:45

Индустриалните сгради трябва да бъдат адаптивни и флексибилни