Градът | 01 Юни 2016, 12:12

Община Кърджали ще реализира проекти за над 21 милиона лева по ОП "Региони в растеж"