Градът | 12 Май 2016, 12:57

Министър Лиляна Павлова: Новата ОП "Региони в растеж" 2014-2020 отваря врати за продължаване инвестициите в регионите