Градът | 25 Април 2016, 19:20

188 млн. лв. са предвидените инвестиции за градско развитие в Североизточна България

Към момента са отворени за кандидатстване и са обявени схеми за 2,25 млрд. лв. или над 75% от общия бюджет на ОПРР 2014-2020 в размер на 3 млрд. лв.