Градът | 15 Април 2016, 17:58

Варна строи паркинги със средства от Jessica и новата инвестиционната програма по ОПРР 2014 - 2020