Градът | 01 Април 2016, 16:50

До юли одобряват проектите от втората покана по Механизма за свързана Европа