Градът | 25 Март 2016, 12:53

Проекти за над 43 млн. лева по ОП "Региони в растеж" ще бъдат реализирани във Велико Търново