Градът | 01 Март 2016, 09:34

Обявиха търг за 2 проекта за рехабилитация на 38 км пътища ІІІ клас