Градът | 05 Януари 2016, 11:03

Още месец събират предложения за София – Елин Пелин на стойност 125 243 734 лв.