Градът | 21 Декември 2015, 16:07

В края на 2015 г. ще работят 19 регионални системи за управление на отпадъците