Градът | 07 Декември 2015, 13:16

Втора награда: "I /O Архитекти" ООД, България

Международен конкурса за идеен проект за нова сграда на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" във Варна