Градът | 07 Декември 2015, 10:32

БВП е достигнал предкризисни нива

ИПИ с новото издание на "Регионални профили: показатели за развитие 2015"