Градът | 02 Декември 2015, 11:45

Още една стъпка към третия градски ринг и изграждане входовете на София