Градът | 26 Ноември 2015, 08:45

Готова е претоварната станция за битови отпадъци на Гълъбово