Градът | 25 Ноември 2015, 11:02

МТИТС предвижда концесии за 4 пристанища, 2 летища, ИМТ Пловдив и жп гара Варна