Градът | 23 Ноември 2015, 09:32

През февруари 2016 жп участъкът Волуяк – Драгоман кандидатства за финансиране от Механизма за свързана Европа