Градът | 16 Ноември 2015, 09:40

Сертифицирахме Сграда 1 по BREEAM

Тодор Кавръков, CPM, пропърти мениджър, Trade Center Europe