Градът | 16 Ноември 2015, 09:26

Да изчакаме малко, преди да приемем, че пазарът е на положителна траектория

Тодор Брешков, председател на СД на "Фонд за недвижими имоти "България" АД