Градът | 02 Ноември 2015, 12:28

Европейската комисията приема годишната си работна програма за 2016