Градът | 30 Октомври 2015, 15:45

Община Бургас ще изгради информационна система за управление на риска от наводнения