Градът | 29 Октомври 2015, 09:47

Приключва интегрирания воден проект на Стара Загора