Градът | 28 Октомври 2015, 12:48

МС одобри държавни гаранции през 2016 г. за междусистемната газова връзка с Гърция