Градът | 19 Октомври 2015, 10:48

Избраха изпълнители за проектиране на 11 обекта за ОПРР 2014-2020